Про компанію

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОГО АУДИТУ» (ТОВ «ПЦТА») утворено в 2007 році групою технічних фахівців.

Сфера діяльності підприємства – надання послуг суб’єктам господарської діяльності в сфері охорони праці та промислової безпеки: визначення і контроль поточного стану об’єктів підвищеної небезпеки (обладнання газової промисловості, обладнання (в тому числі технологічні трубопроводи, резервуари) вибухопожежонебезпечного, хімічного, нафтохімічного і нафтогазопереробного, хлор і аміаковикористовуючих виробництв), електричне обладнання електричних станцій і мереж, технологічного обладнання напругою понад 1000В, низьковольтне електричне обладнання, електрообладнання призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах, котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари і гарячої води, вантажопідйомні крани і механізми, ліфти, підйомники, будівлі та інженерні споруди) методами неруйнівного контролю , визначення термінів їх подальшої безпечної експлуатації на основі прогнозування зміни технічного стану.

Інформація про технічний стан обладнання допомагає вирішувати наступні завдання:

  • виявлення та попередження відмов і несправностей;
  • визначення раціональних термінів і обсягів ремонту;
  • виявлення механізму з найгіршими параметрами, що вимагає негайної заміни;
  • оцінка якості проведеного ремонту;
  • оцінка стану і якості монтажу нового обладнання;
  • повного використання ресурсу обладнання.

Ефективність вирішення цих завдань забезпечується за рахунок ремонту найбільш зношеного обладнання, ліквідації помилок монтажу та контролю стану обладнання, що вступає в експлуатацію після ремонту.

Кількість фахівців, що працюють на ТОВ «ПЦТА» ~ 50 чол.

Для надання повного комплексу послуг ТОВ «ПЦТА» має всі необхідні дозвільні документи, а також статус уповноваженої організації на проведення первинного та позачергового технічного огляду устаткування підвищеної небезпеки, присвоєний наказом Держгірпромнагляду України.

Знання і досвід технічних експертів ТОВ «ПЦТА» дозволяють вирішувати складні завдання при проведенні робіт з оцінки технічного стану обладнання підвищеної небезпеки.

Постійними замовниками послуг ТОВ «ПЦТА» є підприємства фінансово-промислової групи «ПРИВАТ», «МЕТІНВЕСТ», «ІНТЕРПАЙП», «Євраз» та ін.

Застосування сучасних засобів неруйнівного контролю (ультразвуковий, тепловий, віброакустичний, магнітний проникаючими речовинами і т.д.) дозволяє, не вимагаючи виведення об’єкта з експлуатації або його демонтажу, надійно оцінювати основні робочі властивості і параметри об’єкта та / або окремих його елементів, а також визначати оптимальні режими його подальшої експлуатації і навантажень.

Фахівцями та експертами ТОВ «ПЦТА» надаються послуги з обстеження та паспортизації будівель і споруд з визначенням експлуатаційних характеристик і видачею Замовнику докладних звітів щодо приведення будівельних конструкцій до стану відповідає вимогам промислової безпеки та експлуатаційної придатності.

Дані послуги надавалися фахівцями ТОВ «ПЦТА» на підприємствах ПАТ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», ПАТ «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА», ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Південний ГЗК», ПАТ «ІнГЗК».

Діагностичні випробування електрообладнання проводяться фахівцями і технічними експертами ТОВ «ПЦТА» засновані на безпосередніх електричних вимірах за допомогою АИИ-70, трансформатора струму, амперметрами і т.д., а також шляхом вимірювання непрямих характеристик роботи електроустановок зокрема температури поверхні установок в цілому і їх елементів виконаних тепловізором FLIR Е6.

Обстеження і аеродинамічні випробування систем вентиляції, проводяться фахівцями і експертами ТОВ «ПЦТА», з метою забезпечення нормальних умов роботи і формування здорового мікроклімату для працівників підприємств-замовників шляхом створення якісного повітрообміну в приміщеннях. За результатами проведених робіт на підставі фактичних замірів витрати повітря видається висновок про ефективність вентиляційної системи з оформленням паспорта.

Послуги з обстеження та випробування вентиляційних систем проводилися на ПАТ «ДніпроАЗОТ», ПАТ «Південний ГЗК», ПАТ «ІнГЗК» та ін.

На ТОВ «ПЦТА» розроблена і впроваджена система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001 «Системи управління якістю. Вимоги ».

Вище керівництво підприємства сформувало, впровадило і актуалізує Політику в сфері якості , яка визначає місію та стратегію підприємства. Система якості забезпечує розуміння і підтримку Політики в сфері якості всіма співробітниками підприємства.