Послуги у сфері промислової безпеки

Одним з основних механізмів управління ризиком і досягнення прийнятного рівня безпеки виробничого об’єкту є:

1) ідентифікація виробничих об’єктів

2) декларування безпеки промислової діяльності;

3) паспортизація безпеки небезпечних об’єктів;

4) розробка плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на основних виробничих об’єктах;

5) експертиза промислової безпеки.

Метою ідентифікації є визначення ознаки та типу небезпечних виробничих об’єктів в складі організації, що експлуатує небезпечний виробничий об’єкт (СПО) для реєстрації в державному реєстрі небезпечних виробничих об’єктів і обов’язкового страхування відповідальності за заподіяння шкоди життю, здоров’ю або майну інших осіб і навколишньому природному середовищу в випадки аварії на ОПО.

В результаті ідентифікації визначаються кількісні та якісні характеристики небезпечного виробничого об’єкта і інші характеризують його відомості. На підставі відомостей, що характеризують ОПО, організація заповнює карту обліку ОПО в державному реєстрі небезпечних виробничих об’єктів.

Декларація промислової безпеки небезпечного виробничого об’єкта – документ, в якому представлені результати всебічної оцінки ризику аварії, аналізу достатності вжитих заходів щодо попередження аварій і щодо забезпечення готовності організації до експлуатації ОПО відповідно до вимог норм і правил промислової безпеки, а також до локалізації наслідків аварій на ОПО.

Промисловий об’єкт підлягає обов’язковому декларуванню безпеки у випадках:

 • якщо він включений в список об’єктів, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою;
 • якщо на ньому звертаються небезпечні речовини в кількості, що дорівнює або перевищує певний порогове значення.

Декларація безпеки підлягає оновленню не рідше одного разу на 5 років, а також у випадках:

 • зміни відомостей, що входять в неї і впливають на забезпечення промислової безпеки, попередження надзвичайних ситуацій та захисту населення від надзвичайних ситуацій;
 • зміни діючих вимог (правил і норм) в області промислової безпеки та попередження надзвичайних ситуацій і захисту населення від надзвичайних ситуацій

План локалізації ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) розробляється з метою:

 • визначення можливих сценаріїв виникнення аварійної ситуації та її розвитку;
 • визначення готовності організації до локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на небезпечному виробничому об’єкті;
 • планування дій виробничого персоналу та аварійно-рятувальних служб (формувань) по локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на відповідних стадіях їх розвитку;
 • розробки заходів, спрямованих на підвищення протиаварійного захисту і зниження масштабів наслідків аварій;
 • виявлення достатності вжитих заходів щодо попередження аварійних ситуацій на об’єкті.

Відповідальність за своєчасне та правильне складання ПЛАС і відповідність вимогам зазначеного документа покладається на технічного керівника підприємства.

ПЛАС повинен містити:

 • титульний лист;
 • оперативну частину, в якій дається коротка характеристика небезпеки об’єкта (технологічного блоку, установки і т.д.), заходи щодо захисту персоналу та дій по локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;
 • розрахунково-пояснювальну записку, в якій міститься докладний аналіз небезпеки можливих аварійних ситуацій на об’єкті.

ПЛАС не менше ніж один раз в 5 років переглядається та уточнюється в випадках змін в технології, апаратурном оформленні, метрологічному забезпеченні технологічних процесів, а також після аварії.

 

Фахівцями ТОВ «ПЦТА» були виконані роботи по ідентифікації виробничих об’єктів, декларуванню безпеки промислової діяльності, розробці та експертизі планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на об’єктах ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», ПрАТ «ХІМДІВІЗІОН», ВАТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКА ПОСУД », ТОВ« ТРЕЙД КОМОДІТІ» та ін.