Технічне діагностування, екпертне обстеження та технічний огляд

Призначення діагностики – виявлення і попередження відмов і несправностей, виявлення дефектів монтажу вузлів, підтримання експлуатаційних показників у встановлених межах. Це дозволяє виключити позапланові зупинки обладнання. Прогнозування стану проводиться з метою повного використання ресурсу шляхом визначення раціональних термінів і обсягів ремонтних впливів.

На підставі інформації про технічний стан вирішуються завдання:

  • визначення раціональних термінів і обсягів ремонту;
  • виявлення механізму з найгіршими параметрами, що вимагає негайної заміни;
  • оцінка якості проведеного ремонту; оцінка стану і якості монтажу нового обладнання.

Ефективність вирішення цих завдань забезпечується за рахунок ремонту найбільш зношеного обладнання, ліквідації помилок монтажу та контролю стану обладнання, що вступає в експлуатацію після ремонту.

ТОВ «ПЦТА» спеціалізується на наданні послуг з технічного діагностування та технічного огляду, в тому числі первинного технічного огляду перед введенням в експлуатацію і позачерговий технічний огляд об’єктів підвищеної небезпеки (котли , судини, трубопроводи, вантажопідйомні механізми і т. д.).